Kunskap föder hållbarhet

Våra konstruktörer hör till de bästa i branschen. En stor arbetserfarenhet och ansvarsfull skötsel av projekt garanterar att tidtabellerna håller.

I vårt företag finns AA-klass kompetens i både stål- och betongkonstruktionsplanering. Vid planering och modellering använder vi endast de bästa programmen och vår exakta kunskap, vilket även påskyndar offertberäkningen. Vi på Teracon är till hjälp för våra kunder ända från början av projektet och planerandet slutförs ansvarsfullt. Vi vill att slutresultat blir bra och vi satsar särskilt på konstruktionernas funktionalitet, inte enbart i teorin utan också i praktiken.

Utöver det traditionella planeringsarbetet utför vi också tredje partens granskningar med expertkunskap och yrkesskicklighet.

Teracon har under en längre tid deltagit i TRY:s utvecklingsprojekt. Vi hjälper våra kunder med olika produktutvecklingsprojekt och vi utvecklar också våra egna planeringsverktyg – på det sätt får kunden slutligen mest nytta.