Konstruktionsplanering med kompetens

Välkommen till Teracons hemsida för att bekanta er med våra planeringstjänster. Våra tre kontor i Tammerfors, Åbo och Vasa sysselsätter proffs inom konstruktionsplanering, vars specialistområden är planering av stål- och betongkonstruktioner. Vi har planerat objekt förutom i Finland även i Skandinavien och Ryssland.

I närmare tjugo år har vi planerat hållbara konstruktionslösningar och förverkligat dessa med ledande stålentreprenörer, byggherrar och byggföretag. Tillsammans med våra kunder skapar vi säkra byggnader, som står sig långt in i framtiden.

Vi är specialiserade inom konstruktionsplanering av industrihallar och offentliga byggnader, såsom idrottshallar, hotell och köpcentrum. Med en snabb offertberäkning hjälper vi våra kunder att uppnå sina ekonomiska målsättningar när det gäller planering i delad entreprenad eller entreprenad med helhetsansvar.

Vi bygger för morgondagen

Skicklig planering sparar material, skapar en hållbar stomme och en fungerande helhet. Vi hjälper våra kunder att minska byggnadskostnader och att hålla tidtabeller och därför blir slutresultatet det bästa när samarbetet påbörjar så tidigt som möjligt. Ett fungerande samarbete mellan alla deltagande parter i ett byggnadsprojekt skapar lyckade lösningar och arbetsglädje. Vi utför konstruktionsplanering med kompetens.