Brevterminal Hallsberg

Hallsberg, Sverige 2012

Stålkonstruktionsplanering 920 tn, våningsyta 28 000 m²