Teräsrakennesuunnittelu

Teräsrakennesuunnittelu laadukkaasti. Rakennusalan teräsrakennesuunnitteluun kuuluu erilaisten rakenneteräksestä valmistettujen runko- ja elementtirakenteiden, rakennusten kantavien teräsrakenteiden sekä myös sekundääristen teräsrakenteiden suunnittelu. Teräsrakenteiden suunnittelu tarkoittaa rakenteiden kantavuuden ja lujuuden määrittämistä sekä tuotanto- ja asennussuunnitelmien laatimista asiakkaan toivomalla tavalla. Teräsrakennesuunnittelu toteutetaan 3D-mallintamalla Tekla Structures ohjelmiston avulla. Tyypillisiä kohteita ovat varasto- ja logistiikkarakennukset, teollisuusrakennukset, liike- urheilu- ja monitoimirakennukset sekä toimisto- ja hotellirakennukset. Kun rakennuksen kantavaksi runkorakenteeksi halutaan valita teräs, on Teracon omiaan laatimaan kohteen teräsrakennesuunnitelmat vankalla ammattitaidolla ja osaamisella.

Nykyaikainen teräsrakennesuunnittelu

Teräsrakenteet ovat rakenneteräksestä ja ohutlevyteräksestä valmistettuja rakenteita rakennusalan eri käyttökohteisiin kuten esimerkiksi rakennusten kantavat rakenteet ja rungot, runkoja täydentävät tukirakenteet, teollisuuden kulku- ja hoitotasot sekä mainosrakenteet. Teracon on alkujaan erikoistunut juuri teräsrakenteiden suunnitteluun. Olemme tehneet teräsrakennesuunnittelua jo vuodesta 1992 lähtien vankalla ammattitaidolla ja tietämyksellä. Jo 90-luvun loppupuolelta lähtien suunnittelua on tehty meillä 3D-mallinnuksen avulla, jolla varmistetaan suunnitelmien korkea laatu ja aikataulun toteutuminen. Käytössämme on Tekla Structures ohjelmisto, jota olemme kehittäneet pitkään ja määrätietoisesti yhä paremmin Teraconin ja asiakkaidemme vaatimuksiin soveltuvaksi ohjelmistoksi. TS:n integraatio eri laskentaohjelmien välillä on meillä Teraconissa tämänhetkisen kehitystyön merkittävin tavoite.

Ota yhteyttä ja tilaa teräsrakennesuunnittelu SS-Teracon Oy:ltä.

Tutustu myös muihin palveluihimme:
Betonirakennesuunnittelu
Lujuuslaskenta
Rakennesuunnittelu